Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald.

Er ikke under opdatering – der må foretages ny litteratursøgning, hvis man formoder, der er kommet ny viden på området, der vil ændre anbefalingerne.