Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald.

345633

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJER BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i marts 2017. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)