Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJER BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i marts 2017. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)