Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit.

 

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJER BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2020