Klinisk Retningslinje for opsporing af angst eller depression hos ambulante eller indlagte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Er ikke under opdatering – der må foretages ny litteratursøgning, hvis man formoder, der er kommet ny viden på området, der vil ændre anbefalingerne.