Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2021