Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i april 2017. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)