Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i april 2017. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)