Interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2020 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i marts 2018. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)