Klinisk retningslinje for anvendelse af kompressionsstrømper præ- og peroperativt hos voksne som forebyggelse af postoperativ DVT

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i august 2016. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)