Klinisk retningslinje om brug af systematisk tilgang til aftrapning og dekanylering i forbindelse med respiratorbehandling til voksne patienter

Er ikke under opdatering – der må foretages ny litteratursøgning, hvis man formoder, der er kommet ny viden på området, der vil ændre anbefalingerne.