Klinisk retningslinje om brug af systematisk tilgang til aftrapning og dekanylering i forbindelse med respiratorbehandling til voksne patienter

349195349207

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES MEDIO 2020