Klinisk retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i juni 2017. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)