Klinisk retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i juni 2017. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)