Klinisk retningslinie for behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase

Center for Kliniske Retningslinjer
Godkendt 10. marts 2014

Målgruppe
Fysioterapeuter, sygeplejersker, læger og andre faggrupper, der behandler
uhelbredeligt syge kræftpatienter med lymfødem i den palliative fase.

Formål
Formålet med den kliniske retningslinje er at opstille anbefalinger for behandling
af sekundært lymfødem hos palliative patienter med kræft, således at
lymfødemsymptomer (ubehag, tyngde, smerte, stramheds- og
spændingsfornemmelse, hårdhed, nedsat mobilitet, følelsesforstyrrelser) lindres
og/eller lymfødemvolumen reduceres.

Forfattergruppe
Denne retningslinje er udarbejdet under Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe
for Palliativ Indsats (DMCG-PAL, en organisation af det palliative område under
DMCG, der finansieres af Danske Regioner):

  • Annemarie Salomonsen, fysioterapeut, Det Palliative Team, Aarhus
   Universitetshospital, Aarhus
  • Helle Marie Dalby, fysioterapeut, Hospice Limfjord, Skive
  • Klaus Bitsch Jakobsen, overlæge, Palliativ afdeling, Sygehus Himmerland, Farsø
  • Susanne Meldgaard, fysioterapeut, Sct. Maria Hospicecenter, Vejle
  • Ulla Mortensen, fysioterapeut, Palliativt Team, Hospitalsenheden Vest
  • Hanne Rasmussen, sygeplejerske, Sct. Lukas Hospice, Hellerup (udtrådt af
   arbejdsgruppen september 2011)

Godkendt: 10. marts 2014
Revisionsdato: 10. september 2016
Ophørsdato: 9. marts 2017