Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2021