Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2021