Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Retningslinjen beskriver, hvordan de danske sundhedsmyndigheder og sundhedsvæsenet skal håndtere COVID-19, og hvordan patienten skal håndteres dels hos lægen og på sygehuset.

Baggrundsafsnittet er ikke opdateret på baggrund af Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger for vaccination af børn på 12 år og derover.