Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2017 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i marts 2015. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)