Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2017 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i marts 2015. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)