Klinisk retningslinje for afvask af meatusområdet, valg af transuretrale, permanente katetertyper (katete a demeure/KAD) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter (OPDATERES IKKE – SE VEJLEDNING FRA SSI)

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2017 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i juli 2015. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)