Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2017 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i juni 2015. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)