Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område

OPDATERET 2020