Faglige anbefalinger for udredning af behandlingsbehov hos patienter med kroniske smerter i almen praksis