Postoperative fysiske forholdsregler efter implantation af Implanterbar Cardioverter Defibrillator og pacemaker hos voksne

349131349131ET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES MEDIO 2020