Klinisk retningslinje for postoperative kostanbefalinger til elektive patienter (>2 år) der får foretaget tonsillektomi

344692Klinisk retningslinje for postoperative kostanbefalinger til elektive patienter (>2 år) der får foretaget tonsillektomi

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES MEDIO 2017 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i december 2015. Denne er ikke gældende daalle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)