Klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos patienter med hoftebrud

Eksempler på lokaleinstrukser

Hillerød Kommune

DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE VIL IKKE BLIVEOPDATERET. 344425344425