Klinisk retningslinje for trachealsugning og – fugtning af ikke-respiratorkrævende, voksne patienter med tracheostomi i hospitalsregi

Kliniskretningslinje

Dansk resume

Englishsummary

Bilag 1: Oversigt over instrukser og vejledninger fra danskeøre-næse-halskirurgiske afdelinger (2013), omhandlende pleje afpatienter med tracheostomi

Bilag 2:Søgeprotokol

Bilag3: Gruppering af søgeord

Bilag 4: Flow diagram over primær søgning

Bilag 5: Flow Diagram for sekundær litteratur

Bilag 6: Flow Diagram for guidelines og konsensusstatements

Bilag 7: Påstande udsendt til ekspertpanelet medlitteraturhenvisninger

Bilag 8:  AGREE vurdering: Best practice statement – caringfor the patient with a tracheostomi (NHS, 2007)

Bilag 9:  AGREE vurdering: National Tracheostomy SafetyProject (NTSP) 2013 – Manual

Bilag 10: Tabel over de påstande der opnåede konsensus ved 1.udsendelse af spørgeskema

Bilag 11: Tabel over de påstande der opnåede konsensus ved 2.udsendelse af spørgeskema