Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi

346037

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i april 2017. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)