Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi

Er ikke under opdatering – der må foretages ny litteratursøgning, hvis man formoder, der er kommet ny viden på området, der vil ændre anbefalingerne.