Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2020