Klinisk retningslinje om hud-mod-hud-kontakt mellem præmature børn og deres forældre

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2020 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i april 2018. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)