Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk.

346669346669

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2019 (OBS: I den kliniske retningslinje er derangivet en ophørsdato i juli 2017. Denne er ikke gældende da allekliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5år)