Klinisk retningslinje om systematisk anvendt målsætning i rehabilitering til borgere +65 år, med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØR PÅBEGYNDES MEDIO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i december 2016. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)