Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb.

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJER BØR PÅBEGYNDES PRIMO 2018 (OBS: I den kliniske retningslinje er der angivet en ophørsdato i september 2016. Denne er ikke gældende da alle kliniske retningslinjer har en min. holdbarhed på 5 år)