Hjemmebaseret fysisk træning for voksne patienter med kronisk hjertesvigt.

 

REVIDERINGSARBEJDET AF DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE BØRPÅBEGYNDES PRIMO 2020