Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne, og ældre efter ventet eller uventet dødsfald af en nærtstående person.

Kliniskretningslinje

Bilag 1: Kriterier for vedvarende sorglidelse

Bilag2: Repræsentanter i brugerpanelet

Bilag 3: Validerede redskaber til at måle kompliceredesorgreaktioner

Bilag 4: Søgestreng kliniske retningslinjer

Bilag 5: Søgestreng sekundær og primær litteratur

Bilag6: Søgestreng opdateret søgning

Bilag7: Risk of Bias vurdering

Bilag 8: Evidenstabeller over inkluderede studier med forebyggelseaf komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge pårørende til ennærtstående person hvor kurativ behandling ikke er mulig  

Bilag 9: Evidenstabeller over inkluderede studier medforebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos voksne og ældrepårørende til en nærtstående person hvor kurativ behandling ikke ermulig   

Bilag 10: Evidenstabeller over inkluderede studier medforebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge efterdødsfald af en nærtstående person

Bilag 11: Evidenstabel over inkluderede studier med forebyggelse afkomplicerede sorgreaktioner hos voksne og ældre efter dødsfald afen nærtstående person

Bilag 12: Flowcharts over udvælgelsen af litteratur til spørgsmål2

Bilag 13: Processen for konsensuskonferencen

Bilag 14: Liste over konsensuspanelets medlemmer

Bilag 15a: Risikofaktorer for kompliceret sorg hos børn ogteenagere, der har mistet en nærtstående person

Bilag 15b: Risikofaktorer for kompliceret sorg hos voksne ogældre, der har mistet en nærtstående person

Bilag 16a

Bilag 16b

Bilag 16c

Bilag17a: Runde 1 og 2 resultater (voksne og ældre)

Bilag17b: Runde 1 og 2 resultater (børn og unge)

Bilag 18: Vurdering af risikofaktorer for udvikling af kompliceredesorgreaktioner hos BØRN OG UNGE PÅRØRENDE til en nærtstående personhvor kurativ behandling ikke er mulig

Bilag 19: Vurdering af risikofaktorer for udvikling af kompliceredesorgreaktioner hos EFTERLADTE BØRN OG UNGE

Bilag 20: Vurdering af risikofaktorer for udvikling af kompliceredesorgreaktioner hos VOKSNE OG ÆLDRE PÅRØRENDE til en nærtståendeperson hvor kurativ behandling ikke er mulig

Bilag 21: Vurdering af risikofaktorer for udvikling af kompliceredesorgreaktioner hos EFTERLADTE VOKSNE OG ÆLDRE