Center for Kliniske Retningslinjer

Konference:

EVIDENS OG KLINISK LEDERSKAB I ET MODERNE SUNDHEDSVÆSEN

Klinisk lederskab og evidens er centrale begreber, ved implementering af "Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018". Klinisk lederskab er med til at operationalisere organisationens vision og mission helt ude hos brugerne og evidens giver den bedste kvalitet og værdi for borger og samfund.

Center for Kliniske Retningslinjer afholder en konference onsdag den 8. november 2017. På konferencen sættes fokus på klinisk lederskab, patientinddragelse og udvikling af evidens for praksis,

Det er lykkedes os, at samle en række internationale og nationale eksperter, som det er en meget stor glæde at vi kan præsentere.

For yderligere information se venligst her 

Tilmelding foretages ved at sende en mail til: konf081117@gmail.com med følgende oplysninger; navn, E-mail, ansættelsessted (Organisationens navn og adresse), og oplysninger for fakturering (EAN nr og evt. særlige referencer mm)

 

kliniske retningslinjer i offentlig høring

Der er pt ingen kliniske retningslinjer i offentlig høring

   

NYHEDSBREV juni 2017

Nyhedsmail Juni 2017 kan læses  her.

 

SIDSTE NYT FRA SUNDHEDSSTYRELSEN (PROJEKT NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER):

GRADE KURSER:

Sundhedsstyrelsen afholder endagskurser i introduktion til GRADE samt vudering af bias og andre kilder til usikkerhed i studier og på tværs af studier. Det er gratis at deltage og er arbejdsgruppedeltagere i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer og puljeansøgere, der har søgt eller planlægger at søge puljen til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer.

Hold øje med kursusdatoer og tilmelding her.

PULJE TIL UDVIKLING AF NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

Puljen er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som vil kunne søge om midler til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer. Flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om udarbejdelse af retningslinjer.

Læs mere om puljen her.