Center for Kliniske Retningslinjer

velkommen til center for kliniske retningslinjer

 

     

Erik Elgaard Sørensen er stillet sovet ind den 7. oktober 2019.

 

 

Erik Elgaard Sørensen MINDE

 

Erik var patienternes ven og fortaler - han var altid fokuseret på, hvordan kliniske retningslinjer havde høj metodisk kvalitet og dermed hvordan disse retningslinjer gavnede den direkte pleje og behandling af patienterne. Altid positiv, velforberedt, pligtopfyldende og fremadskuende. Inddragelse af patienternes stemme i kliniske retningslinjer er et centralt element i CFKR´s strategi frem til 2024, og jeg ved, at Erik så frem til de aktiviteter, dette vil medføre i Aalborg, og også til at have været en aktiv del af udviklingen - dette skulle desværre ikke være Erik forundt! Erik var frem til sin alt for tidlige død formand for Det Videnskabelig råd og medlem af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer.  Erik du er savnet!

 

Ære være Eriks Minde.

Preben Ulrich Pedersen

Professor

Center for Kliniske Retningslinjer

                                              

    

                                  

     

 

 

 

 

 

 

STRATEGI FOR CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

KLIK HER FOR AT ÅBNE STRATEGI FOR 2019-2024.STRATEGi 2019-2024. center for kliniske retningslinjer.

 

 

 

Artikel: Preoperative oral hygiene recommendation before open-heart surgery: patients' adherence and reduction of infections: a quality improvement study

I 2015 blev den kliniske retningslinje om  forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter godkendt. Den er nu implementeret på Hjerte-kar kirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Resultatet kan læses her. ( Engelsk )

 

ARTIKEL OM CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

"Vi ville aldrig kunne udvikle kliniske retningslinjer alene"

Center for Kliniske Retningslinjer giver en bedre kvalitet i pleje og behandling.

Sådan lyder meldingen fra en række danske hospitaler, som sætter stor pris på centrets retningslinjer.

Journalist Mikkel Krogh, har interviewet en række chefsygeplejersker om betydningen af medlemskabet af Center for Kliniske Retningslinjer, find artiklen her 

 

 

 

 

Systematiske reviews og protokoller

Under publicering kan I se lister over protokoller og systematiske reviews, der er udarbejdet af forfattere der har deltaget i CFKRs kurser. Listen er opdateret den 1. april 2019

 

SUNDHEDSSTYRELSEN (PROJEKT NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER):

GRADE KURSER:

Sundhedsstyrelsen afholder endagskurser i introduktion til GRADE samt vudering af bias og andre kilder til usikkerhed i studier og på tværs af studier. Det er gratis at deltage og er arbejdsgruppedeltagere i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer og puljeansøgere, der har søgt eller planlægger at søge puljen til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer.

Information om kursusdatoer og tilmelding her.