Workshop i udarbejdelse af Scoping review

Tre-dags online kursus
Udarbejdelse af et Scoping review
September-oktober 2024

Workshop i udarbejdelse af Scoping review
Workshop udarbejdelse af klinisk retningslinje

Workshop i udarbejdelse af en klinisk retningslinje
7. november 2024

Hvis du har planer om at udarbejde en klinisk retningslinje, er denne workshop en rigtig god introduktion til, hvad du skal være opmærksom på.
Gratis for medlemmer.

Workshop udarbejdelse af klinisk retningslinje
Konference: Implementering og forandringsprocesser i klinisk praksis

Konference
Implementering og forandringsprocesser i klinisk praksis
2. december klokken 9.30-16.00. på Rigshospitalet

Nye idéer og metoder har først værdi den dag, de bliver anvendt i praksis, og vejen fra teori til brug kan være lang og vanskelig. Derfor inviterer Center For Kliniske Retningslinjer og DASYS’ Uddannelsesråd til konference.

Oplæggene bliver givet af førende forskere på feltet, og vi tør godt garantere, at vi kommer hele vejen rundt om problemstillingerne med forandring og implementering via både praktiske og teoretiske perspektiver.

Konference: Implementering og forandringsprocesser i klinisk praksis
Webinar klinisk retningslinje modificeret kost og væske

Webinar med præsentation af den kliniske retningslinje
"Modificeret kost og væske til voksne personer med øvre dysfagi"

Webinar klinisk retningslinje modificeret kost og væske
previous arrow
next arrow

SENESTE KLINISKE RETNINGSLINJER

TitleGodkendt
Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter01-12-2023
Faglige anbefalinger for udredning af behandlingsbehov hos patienter med kroniske smerter i almen praksis21-11-2023
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet08-11-2023
Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (+18 år) personer med øvre dysfagi10-10-2023
Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet covid-19 i sundhedssektoren11-09-2023
Eksistentielle og åndelige aspekter i palliativ indsats22-03-2023
NKA: Behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge02-11-2022
Behandling af essentiel tremor med neuromodulation16-06-2022
COVID-19: INFORMATION TIL FAGPERSONER01-04-2022
Klinisk retningslinje for kateterisation ved urinretention i det postoperative indlæggelsesforløb hos voksne ortopædkirurgiske patienter med intakt nervemæssig forbindelse til urinblæren, uden symptomer på urinretention og med manglende evne til spontan vandladning21-03-2022
National Klinisk retningslinje for behandling af børn og unge 6-18 år med langvarige non-maligne smerte17-12-2021
Puljefinansieret NKR: Rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer10-12-2021
Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos patienter indlagt på psykiatrisk sygehus.21-08-2021
NKR: Udredning og behandling af diabetiske fodsår06-07-2021
NKR: Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter THA (primære total hoftealloplastikker)11-06-2021
NKR: Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge03-06-2021
NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium31-05-2021
NKR: Rehabilitering af patienter med prostatakræft25-05-2021
National klinisk retningslinje for perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner13-04-2021
NKR: Behandling af angstlidelser hos voksne09-03-2021
NKR: Behandling af autismespektrum­forstyrrelser04-03-2021
NKR: Behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen25-02-2021
Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase23-11-2020
Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-1930-10-2020
Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase28-10-2020
Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed28-10-2020
Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år28-10-2020
Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter ≥18 år22-10-2020
Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativt indsats22-10-2020
Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb22-10-2020
Tidlig sorgstøtte – Systematisk opsporing af risiko og forebyggelse af Prolonged grief disorder hos pårørende til patienter i palliativ22-10-2020
NKR: iltbehandling til den akut syge voksne patient12-10-2020
Vurdering af pædiatrisk delirium hos kritisk syge hospitalsindlagte børn i alderen 0-18 år.22-09-2020
Puljefinansieret NKR: Forebyggelse af tryksår hos voksne over 18 år11-09-2020
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område30-07-2020
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF)27-05-2020
Nasal iltterapi og håndholdt vifte til lindring af refraktær dyspnø hos voksne patienter med kræft, KOL eller hjerteinsufficiens i sen eller terminal palliativ fase25-05-2020
NKR: Urininkontinens hos kvinder15-05-2020
Farmakologisk behandling af patienter med delirium01-05-2020
Klinisk retningslinje om interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb30-04-2020
Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter ≥ 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling/hospice30-04-2020
Puljefinansieret NKR: Perioperativ behandling, pleje og tidlig rehabilitering til patienter som får foretaget større ben­amputationer23-04-2020
Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende > 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase21-04-2020
NKR: Behandling af aldersbetinget grå stær10-01-2020
Puljefinansieret NKR: Perkutan vertebroplastik (PVP) til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen19-12-2019
Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥ 65 år18-12-2019
Klinisk retningslinje om behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase18-11-2019
National klinisk retningslinje for ernæring af voksne patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte eller sub-akutte fase af rehabilitering25-10-2019
Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb26-08-2019
Puljefinansieret NKR: Tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis23-07-2019
Nationale Kliniske Retningslinjer – udvalgte anbefalinger til brug i almen praksis26-06-2019
Pulje­finansieret NKR: Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter04-06-2019
Pulje­finansieret NKR: Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator03-06-2019
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker01-05-2019
Klinisk retningslinje for anvendelse af suttebrik under ammeetablering23-04-2019
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr01-04-2019
NKR: Behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type28-03-2019
Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase (2019)13-03-2019
Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase08-03-2019
NKR: Etablering af amning efter fødsel04-02-2019
NKR: Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens16-01-2019
NKR: Demens og medicin18-12-2018
NKR: Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter17-12-2018
NKR: Behandling af alkoholafhængighed23-11-2018
NKR: Diagnostik af mild cognitive impairment og demens25-10-2018
NKR: Indikation for transfusion med blodkomponenter12-10-2018
NKR: Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark09-10-2018
NKR: Behandling af Menières21-09-2018
Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne, og ældre efter ventet eller uventet dødsfald af en nærtstående person.14-09-2018
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren20-08-2018
National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper.20-08-2018
National Infektionshygiejnisk Retningslinje om håndhygiejne31-07-2018
NKR: Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet18-06-2018
NKR: Rehabilitering af patienter med KOL28-05-2018
Klinisk retningslinje for vurdering af iatrogene abstinenser hos børn fra 28 dage – 3 år indlagt til intensiv terapi09-05-2018
NKR: Behandling af hjernemetastaser23-04-2018
NKR: Forebyggelse af fald17-04-2018
Vurdering af pædiatrisk delirium hos kritisk syge hospitalsindlagte børn i alderen 0-18 år.16-04-2018
Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase11-03-2018
Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af CRF hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase11-03-2018
Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte børn.11-03-2018
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren01-01-2018
Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats01-10-2017
NKR: Behandling af kronisk ødem i under­ekstremiteterne27-09-2017
NKR: Behandling af lumbal spinalstenose25-09-2017
Kanyleringsteknik hos patienter med arteriovenøs fistel i hæmodialyse05-07-2017
Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter ≥18 år22-06-2017
Klinisk retningslinje for trachealsugning og – fugtning af ikke-respiratorkrævende, voksne patienter med tracheostomi i hospitalsregi08-06-2017
Identifikation af vanskeligheder med at spise hos patienter/borgere (>65 år) efter apopleksi med henblik på at iværksætte en målrettet indsats.05-05-2017
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase27-02-2017
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase.27-02-2017
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren01-02-2017
NKR: Fedmekirurgi27-01-2017
NKR: Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger21-12-2016
Nationale kliniske retningslinjer – med relevans for almen praksis23-11-2016
NKR: Behandling af angst hos børn og unge11-10-2016
NKR: Behandling af håndeksem04-10-2016
NKR: Behandling af anorexia nervosa12-09-2016
Klinisk retningslinie for behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase09-09-2016
Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (+18 år) personer med øvre dysfagi01-09-2016
NKR: Brug af antibiotika ved tandlægebehandling29-08-2016
Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed01-08-2016
NKR: Tandplejen04-07-2016
Kliniske retningslinjer for træning af aerob kapacitet og muskelstyrke til patienter med reumatoid artrit01-07-2016
NKR: Behandling af nyopståede lænderygsmerter20-06-2016
Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF)03-06-2016
NKR: Meniskpatologi i knæet03-06-2016
Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter01-06-2016
Vurdering af smerteintensitet ved akutte smerter hos børn fra 28 dage – 18 år01-06-2016
NKR: Non-farmakologisk behandling af unipolar depression27-05-2016
Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende dyb venetrombose25-04-2016
Klinisk retningslinje for mundhygiejne til voksne borgere og patienter18-04-2016
NKR: Psoriasis16-03-2016
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære katetre01-03-2016
NKR: behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)12-02-2016
NKR: Udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse08-02-2016
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om præhospital infektionshygiejne01-02-2016
NKR: Fjernelse af mandler (tonsillektomi)21-01-2016
NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter19-01-2016
NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverods­påvirkning (lumbal radikulopati)19-01-2016
Klinisk retningslinje for anvendelsen af tyggegummi til colorectalt opererede patienter med postoperativ paralytisk ileus20-12-2015
NKR: Øvre dysfagi (synkebesvær) – opsporing, udredning og udvalgte indsatser17-12-2015
Tidlig opsporing af dysfagi hos voksne patienter indlagt med midlertidig trakeostomi18-11-2015
Pleje af fødder til voksne med diabetes mellitus type 1 eller type 2, i lavrisikogruppe 0 og 1, som led i at forebygge diabetiske fodsår18-11-2015
Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb01-11-2015
NKR: Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge20-10-2015
Klinisk retningslinje om brug af systematisk tilgang til aftrapning og dekanylering i forbindelse med respiratorbehandling til voksne patienter16-09-2015
Postoperative fysiske forholdsregler efter implantation af Implanterbar Cardioverter Defibrillator og pacemaker hos voksne10-09-2015
Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter herunder kateter indført i subclavia/femoralis, longline og navlevenekateter hos børn under to år26-08-2015
NKR: Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes03-07-2015
Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter.01-07-2015
Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn01-07-2015
NKR: Udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge01-07-2015
NKR: Behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)24-06-2015
Hjemmebaseret fysisk træning for voksne patienter med kronisk hjertesvigt.15-06-2015
NKR: Fysioterapi/ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade herunder apopleksi04-06-2015
NKR: Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose – syv udvalgte indsatser04-06-2015
NKR: Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati)01-06-2015
NKR: Følgevirkninger efter operation for brystkræft29-05-2015
Klinisk retningslinje for ernæring til patienter indlagt med KOL i exacerbation22-05-2015
Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit.22-05-2015
Klinisk Retningslinje for opsporing af angst eller depression hos ambulante eller indlagte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom22-05-2015
NKR: Behandling af patienter med skizofreni og komplekse forløb22-05-2015
NKR: Mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn21-05-2015
NKR: Behandling af moderat og svær bulimi21-05-2015
Injektion af insulin til voksne med diabetes14-04-2015
Klinisk retningslinje om hud-mod-hud-kontakt mellem præmature børn og deres forældre14-04-2015
NKR: Analinkontinens hos voksne26-03-2015
NKR: Hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom19-03-2015
NKR: Udredning og behandling af ADHD hos voksne18-03-2015
Interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb06-03-2015
Nationale infektionshygiejniske retningslinjer forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler01-03-2015
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler01-03-2015
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen Praksis01-03-2015
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren01-02-2015
NKR: Hjerte­rehabilitering20-01-2015
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for håndtering af udstyr til respirationsterapi01-01-2015
Klinisk Retningslinje for endotracheal sugning af intuberede neonatale børn.05-12-2014
NKR: Førstegangsfødende med dystoci (Manglende fremgang)14-11-2014
NKR: Behandling af håndledsnære brud10-10-2014
Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk.01-08-2014
Klinisk retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient.26-06-2014
NKR: Farmakologisk behandling af bipolar lidelse28-05-2014
NKR: Polycystisk ovariesyndrom – diagnostik og risikovurdering15-05-2014
Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)22-04-2014
Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus22-04-2014
Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi04-04-2014
NKR: Fysioterapi/ergoterapi til børn med cerebral parese13-03-2014
Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald.12-03-2014
Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation27-02-2014
Nonfarmakologiske sygeplejeinterventioner til fastholdelse og forbedring af søvnkvalitet hos voksne indlagte patienter.13-02-2014
Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra ikke-fugtet korttids low flow iltbehandling hos indlagte voksne patienter (+19) med intakte øvre luftveje.27-01-2014
Klinisk retningslinje vedrørende identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion.16-12-2013
Klinisk retningslinje om systematisk anvendt målsætning i rehabilitering til borgere +65 år, med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen.16-12-2013
Tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere > 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende sygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller kronisk hjertesvigt)04-11-2013
NKR: for behandling af sygdomme i væv og omkring tænder og tandimplantater15-10-2013
NKR: Udredning og behandling af demens11-10-2013
Klinisk retningslinje for medicinsk behandling af akut obstipation hos voksne patienter uden kendte tarmsygdomme.30-09-2013
Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere.30-09-2013
National klinisk retningslinje for diagnostik og behandling af patienter med udvalgte skulderlidelser30-09-2013
Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb.13-09-2013
Klinisk retningslinje for stimulation af akupunkturpunktet P6 til forebyggelse og behandling af Postoperativ kvalme og opkastning (PONV)09-09-2013
Klinisk retningslinje for anvendelse af kompressionsstrømper præ- og peroperativt hos voksne som forebyggelse af postoperativ DVT29-08-2013
Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år29-08-2013
Forebyggelse og behandling af akutte hudreaktioner hos kræftpatienter, der modtager ekstern strålebehandling for deres kræftsygdom.31-07-2013
Klinisk retningslinje om delirium15-07-2013
Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af neonatal hypoglycæmi og energitab hos nyfødte af mødre med diætbehandlet gestationel diabetes.01-07-2013
Klinisk retningslinje for ernæringsbehandling til voksne patienter +18 år, med svær erhvervet hjerneskade i den akutte og sub-akutte rehabilitering06-02-2013
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer – Nybygning og Renovering01-01-2013
Klinisk retningslinje for postoperative kostanbefalinger til elektive patienter (>2 år) der får foretaget tonsillektomi06-12-2012
NKR og faglige visitationsretningslinjer: Knæartrose08-11-2012
Knæartrose – nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer31-10-2012
Klinisk retningslinje til at styrke adherence i relation til hiv-patienters selvadministration af medicin ved start og skift af antiretroviral behandling.16-10-2012
Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter.01-08-2012
Klinisk retningslinje for afvask af meatusområdet, valg af transuretrale, permanente katetertyper (katete a demeure/KAD) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter01-08-2012
Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter06-05-2012
Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn.20-03-2012
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område01-03-2012
Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter30-03-2011
Klinisk retningslinje for håndhygiejne18-08-2009
Klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos patienter med hoftebrud22-07-2009

Nyheder

TitleIndhold:
“Vi ville aldrig kunne udvikle kliniske retningslinjer alene”Center for Kliniske Retningslinjer giver en bedre kvalitet i pleje og behandling. Sådan lyder meldingen fra en række danske hospitaler, som sætter stor …
Årsberetning Center for Kliniske Retningslinjer 2023Læs beretningen her
Klinisk retningslinje for hud til hud kontakt mellem præmature børn og deres forældre i høringDeadline for høringssvar er 16. august 2024. Find den kliniske retningslinje her. Find bilag til retningslinjen her.
Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (+18 år) personer med øvre dysfagi – 2. opdateringDen kliniske retningslinje er opdateret og godkendt.
Ny artikel 8. feb. 2024:“Experiences and expectations of parents when young people with congenital heart disease transfer from pediatric to adult care: A qualitative systematic review.Birgitte Lykkeberg; Marianne Wetendorff Nørgaard; Merete Bjerrum, Journal of Child Health Care https://doi.org/10.1177/13674935241231024
Nyt Scoping review: Significant others in inflammatory arthritis: roles, influences, and challenges—a scoping review.Hansen, C.W., Nørgaard, M.W., de Thurah, A. et al. Rheumatol Int (2024). https://doi.org/10.1007/s00296-024-05639-9. Læs reviewet her

TIL STUDERENDE

CFKR har en række manualer, skabeloner og andet, som kan benyttes af studerende i undervisningen.
Læs mere

ARRANGEMENTER

CFKR afholder løbende konferencer, temadage, kurser, seminarer og workshops i ind- og udland.
Se arrangementer

TILMELD NYHEDSBREV

CFKR udsender løbende nyhedsbreve, når nye retningslinjer godkendes eller går i høring.
Tilmeld nyhedsbrev